EPISTOLARY HERITAGE  | Ghazals

Letters | Telegrams

 

 

 

Mahsati Ganjavi "Dün kaşi kuzəmi daşlara çaldim."
Nishat Shirvani "Başdan ki, xəyali kəməri kakulə düşdü".
1 folder - f.588, list.1, keeping unit.15

 
 

Ali-Shir Nava`i " Ola xəstə könül","Canim üzülür hicrilə canan gərəkdir". 2 folder - f.588, list.1, keeping unit.16

 
 

Mammad Rahim "Ay qiz", "Keçdi", "Gəlməsəydin" Lermontov "Laylay" (translator M.Rahim) Mammad Rahim "Sevgilim". 3 folder - f.588, list.1, keeping unit.17

 
 

Seyid Azim Shirvani "Gördüm ayaq dedim ey gül görüm ", "Mənə ol mahi-bimehrim yəqinimdir ki, ram olmaz". 4 folder - 588, list.1, keeping unit.23

 
 

Molla Penah Vaqif "Pəri", "Nədəndir", "Tellər". 5 folder - F.588, list.1, keeping unit.8

 
 

Ashiq Alesker "Düşdü", "Yeridi", "Gözəl", "Narin Üz" Ashiq Ahmet Rustemov "Nədir". 6 folder - F.588, list.1, keeping unit.7

 
 

Huseyn Javid "Nə eşq olaydi,nə aşiq" Əhməd Cəmil "Dərədə dan üzü şehli bənövşə". 7 folder - f.588, list.1, keeping unit.22

 
 

Mirze Alekper Sabir "Sərvi –azad qəsdilə mənə yalan görünür". 8 folder - f.588, list.1, keeping unit.19

 
 

Nizami Ganjavi "Gecə xəlvətcə bizə çeşmi-xumar gəlmiş idi", "Ay üzlü nigarim, kimə mehman olacaqsan". 9 folder - f.588, list.1, keeping unit.14

 
 

Hasan "Könül ta var əlində ixtiyarin tərki-cam etmə", Babir "Gözəlim kim sevə bilməz bu gözəllikdə səni", Əsgər "Məni məftun etmiş gül üzünə o nazənin dilbər". 10 folder - f.588, list1, keeping unit.21

 
 

"Aqilin eşqi cüda saldi,zəbun etdi məni", "Baxdiqca,ey gözəl sənin ol qara gözlərinə", "İstərsən məhv olmuş bisutun daği". 11 folder - f.588, list.1, keeping unit.25

 
 

Qasim Bey Zakir "Badi-səba söylə mənim yarima", "Bu gün bayram günü şehli-çəməndə". 12 folder - f.588, list.1, keeping unit.13

 
 

Samed Vurgun "Ey könül ! Min namə yaz bir gülüzarin eşqinə", "Sözsüz məzəsiz can ilə canan ola bilməz". 13 folder - f.588, list.1, keeping unit.11

 
 

Mirvarid Dilbazi "Çoban qara", "Mənim". 14 folder - f.588, list.1, keeping unit.12

 
 

Newpaper articles . 15 folder - f.588, list.1, keeping unit.1

 
 

Suleyman Rustem "Düşdü", "Bağişla" , "Sevginin qədrini bu əsrdə hər kəs bilə bilməz" Rəsul Rza "Vətən haqqinda mahni". 16 folder - f.588, list.1, keeping unit.18

 
 

Bakhtiyar Vahabzadeh "Güləsən gərək", "Görüş", "A dostlar". 17 folder - f.588, list.1, keeping unit.9

 
 

Aliaga Vahid "Sevgilim, qaşlarin çatib baş-başa", "Könül vəfasiz olan nazlı yara yalvarma", "Görsəm ey gül,ölərəm bir də səni xar ilə". 18 folder - f.588, list.1, keeping unit.10

 
 

Lyrics and ghazals of the different songs performed. 19 folder - f.588, list.1, keeping unit.3

 
 

Texts and ghazals of the different songs performed. 20 folder - f.588, list.1, keeping unit.2

 
 

Texts and ghazals of the different songs performed. 21 folder - f.588, list.1, keeping unit.4

 

 

 

 

 
® Xan Şuşinski Fondu; Musiqi Dünyası, 2013 Project participants