YARADICILIĞI  | Xanın mahnıları

Notoqrafiya | Diskoqrafiya

 

 

 

"Ay gözəl" ifa edirlər: Şövkət Ələkbərova , Xan Şuşinski

 
 

"Yaylıq" ifa edirlər: Şövkət Ələkbərova , Xan Şuşinski

 
 

"Ay dilbər" ifa edirlər: Leyla Şərifova

 
 

"Xal yanağında" ifa edirlər: Əbülfət Əliyev

 
 

"Ay gözəl" ifa edirlər: ART-nin xoru

 
 

"Dilbərim" ifa edirlər: Aqşın Tariyel oğlu (saz)

 
 

"Dilbərim" ifa edirlər: Səfa Məmmədov

 
 

"Dilbərim" ifa edirlər: Xanlar Hagverdiyev

 
 

"Dilbərim" ifa edirlər: Habil Əliyev (kəmança)

 
 

"Dilbərim" ifa edirlər: Kazbek Əliyev (skripka)

 
 

"Dilbərim" ifa edirlər: Mələk xanım Əyyubova

 
 

"Dilbərim" ifa edirlər: Nazpəri Dostəliyeva

 
 

"Dilbərim" ifa edirlər: Ramiz Hacıyev

 
 

"Dilbərim" ifa edirlər: Səkinə İsmayılova

 
 

"Şuşanın dağları" ifa edirlər: Qaraxan Behbudov

 
 

"Şuşanın dağları" ifa edirlər: Qəzənfər Abbasov

 
 

"Şuşanın dağları" ifa edirlər: Mais Məmmədov

 
 

"Şuşanın dağları" ifa edirlər: Sədi Məmmədov

 
 

"Şuşanın dağları" ifa edirlər: Tərqül Orucova

 
 

"Şuşanın dağları" ifa edirlər: Bəsti Sevdiyeva

 
 

"Şuşanın dağları" ifa edirlər: Zülfiyyə Xanbabayeva

 
 

"Şuşanın dağları" ifa edirlər: Əli Mehdiyev

 
 

"Gəmərim" ifa edirlər: Arif Babayev

 
 

"Gəmərim" ifa edirlər: Şahnaz Haşımova

 
 

"Gəmərim" ifa edirlər: Röya Ayhan

 
 

"Gəmərim" ifa edirlər: Rəmiş (gitara)

 
 

"Gəmərim" ifa edirlər: Sabir Novruzov

 
 

"Gəmərim" ifa edirlər: Sədi Məmmədov

 
 

"Gəmərim" ifa edirlər: Səfa Məmmədov

 
 

"Gəmərim" ifa edirlər: Məmməd Mirzəyev

 
 

"Gəmərim" ifa edirlər: Munis Şərifov (kəmança)

 
 

"Ceyran bala" ifa edirlər: Arif Babayev

 
 

"Ceyran bala" ifa edirlər: Arif Babayev

 
 

"Ceyran bala" ifa edirlər: Arif Babayev

 
 

"Ceyran bala" ifa edirlər: Arif Babayev

 
 

"Ceyran bala" ifa edirlər: Arif Babayev

 
 

"Ceyran bala" ifa edirlər: Arif Babayev

 
 

"Ay qəşəng ceyran" ifa edirlər: Fehruz Məmmədov

 
 

"Ay qəşəng ceyran" ifa edirlər: Canəli Əkbərov

 
 

"Ay qəşəng ceyran" ifa edirlər: Əliyar Əmirov

 
 

"Ay qəşəng ceyran" ifa edirlər: Qaraxan Behbudov

 
 

"Ay qara qız" ifa edirlər: ART-nin xoru

 
 

"Ay qara qız" ifa edirlər: Zahid Quliyev

 
 

"Ay qara qız" ifa edirlər: Şövkət Ələkbərova

 
 

Video fraqmentlər

 

 

 
® Xan Şuşinski Fondu; Musiqi Dünyası, 2013 Layihənin iştirakçıları