AUDİOARXİV  | Lent yazıları

Radio verilişlər | Xatirələr

 

 

 

 
İfa edir Xan Şuşinski
 
Səs yazıları Arxivindən Xan Şuşinskinin ifaları
  “Qaçaq Nəbi”  
  “Nə halətdir”  
  “Alma almaya bənzər”  
  “Ay qız kimin qızısan”  
  “Bəstə-Nigar”  
  “Gül acdı”  
  “Nar-nar”  
  “Ay qadası”  
  “Ay qəşəng qız”  
  “Simai-şəms”  
  “Əlində sazın qurbanı”  
  “İrəvanda xal qalmadı”  
   “Kürdü-Şahnaz”  
  “Şuşanın dağları”  
  “Süsən sümbül”  
  “Qara tellər”  
   “Mirzə Hüseyn Segahı”  
  “Qara qız”  
  “Heyratı”  
  “Rast”  
  “Şahnaz”  
  “Orta  Mahur”  
  “Segah”  
  “Arazbarı”  
  “Yarın bağçasında”  
  “Səni sevirəm”  
  “Əlində sazın qurbanı”  
  “Bir busə ver”  
  “Yaxan düymələ”  
  “Mahur hindi”  
  “Rast”  
  “Şur”  
  “Zabul”  
  “Mahur təsnifi”  
  “Qarabağ şikəstəsi”  
  “Qara qaşın vəsməsi”  
  “Mirzə Hüseyn Segah  
       
 
Qrammafon vallarından köçürmələr. Azərbaycan Radiosunun Fondu
  "Sudan gələn sürmeli qız"  
  "Segah və Shikəstə"  
  "Əraq"  
  "Şikəsteyi-fars"  
  "Ay gözəl"  
  "Yaylıq"  
  "Qızıl gül"  
  "Qarabağ şikəstəsi"  
  "Dilbərim"  

 

 

     

 

 
® Xan Şuşinski Fondu; Musiqi Dünyası, 2013 Layihənin iştirakçıları